Na profesionálnej úrovni ponúkame:

Zámočnícke a obrábacie služby:

 • sústružnícke práce.
 • frézarské práce.
 • opravy priemerov hriadelí.
 • opravy štítov elektromotorov.
 • 3D tlač do 20x30x18cm.

Technická diagnotika:

 • vystavenie revíznych správ elektromotorov.
 • meranie vibrácií v prevádzke.
 • spektrálna analýza a určovanie životnosti ložísk.
 • meranie súososti a ustavenie v prevádzke.

Extra služby:

 • technické poradenstvo.
 • servis strojov priamo na mieste.
 • demontáž a spätná montáž.
 • doprava do 1,5t.